(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Запрошуємо вас надсилати свої пропозиції, рекомендації та ідеї щодо удосконалення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр для подальшого їх обговорення в рамках Круглого столу "Нагальні зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр".

Надсилайте свої пропозиції на електронні адреси office@dkz.gov.ua, conf@dkz.gov.ua до 30 вересня 2023 року.

Перейти на сайт конференції

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ: навчальний посібник.

Державна комісія України по запасах корисних копалин опублікувала навчальний посібник  Г.І. Рудька, І.Р. Михайлів  "Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ", присвячену актуальним  питанням сучасних методичних підходів геолого-економічної оцінки нафтових і газових родовищ України. 

У навчальному посібнику сформульовано головні поняття і терміни геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів нафти і газу, визначено об’єкти і мету її проведення, методи досліджень. Розглянуто сучасні методичні підходи та інструменти геолого-економічної оцінки залежно від геолого-промислових типів родовищ, стадій та етапів ГРР; стадійність проведення геолого-економічної оцінки; визначення відповідних кількісних, якісних, технологічних та економічних характеристик родовищ вуглеводнів.

Рекомендовано для студентів нафтогазових факультетів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Геологія нафти і газу», а також інших спеціальностей нафтогазового спрямування.

Для студентів нафтогазових факультетів, інших спеціальностей нафтогазового спрямування  та широкого загалу читачів.
Рудько Г.І. , Михайлів І.Р. Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ: навчальний посібник.  Київ–Чернівці: Букрек, 2021. – 128 с.