тел. (044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

КЕРІВНИЦТВО ДКЗ

Голова ДКЗ України

РУДЬКО Георгій Ілліч – доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, академік Академії гірничих наук України, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Завідувач кафедри екології, екологічного контролю та аудиту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.

Народився у 1952 p. в с. Шуга Надимського району Тюменської області. Закінчив геологічний факультет Львівського (1974) та географічний факультет Чернівецького (1984) університетів.

Працював у польових геологічних експедиціях на Алтаї, в Західному та Східному Сибіру, Карпатському та інших регіонах України, на Кавказі (Вірменія, Грузія, Чечня), в Середній Азії (Узбекистан, Таджикистан), Казахстані. 

Брав участь у розвідці промислових родовищ в Україні та Росії. Виробничий стаж – 41 рік, із них 19 років – польовий. 

Почесний розвідник надр (2006). Присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (2015). Нагороджений медаллю В.І. Лучицького, медаллю Л.І. Лутугіна, відзнакою МНС. Працював за сумісництвом у Чернівецькому, Львівському, Київському національних університетах, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Національному транспортному університеті. Член Спеціальної групи експертів ЄЕК ООН з гармонізації термінології щодо запасів і ресурсів корисних копалин. Науковий стаж – 25 років.

Автор понад 550 наукових праць, із них 63 монографії, 15 підручників для вузів, 20 препринтів і брошур, більш як 40 методичних розробок та інструкцій ДКЗ. Під його керівництвом захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій. Під його керівництвом та безпосередній участі виконана геолого-економічна оцінка 2700 родовищ корисних копалин України.

Напрями наукових досліджень: геологія родовищ корисних копалин, інженерна геологія, медична геологія, геоморфологія, екологічна геологія, геоекологія, економічна геологія.

 

Перший заступник голови ДКЗ

Григіль Валентин Григорович – народився у 1963 р. у м. Нововолинськ Волинської області. У 1985 р. закінчив геологорозвідувальний факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю "Гірничий інженер-геолог". З 1985 по 2004 роки працював у виробничих підприємствах об’єднання "Кримгеологія". З грудня 2004 року – співробітник Державної комісії України по запасах корисних копалин, займав посади: головного геолога відділу нафти та газу, начальника відділу, заступника начальника управління горючих та рудних корисних копалин. Присвоєно звання "Почесний розвідник надр" (2008). Нагороджений медаллю В.І. Лучицького (2009).

Займається практичним застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України (1997 р.), адаптованої до Міжнародної Рамкової Класифікації ООН, для геолого-економічної оцінки запасів і ресурсів родовищ нафти і газу.

Напрями наукових досліджень: розробка нормативної бази з геолого-економічної оцінки та геолого-економічна оцінка родовищ нафти та газу, вуглеводнева сировина, природні горючі гази, техніко-економічне вивчення нафтогазоносних надр.

 

Заступник голови ДКЗ з питань нафти та газу

Соболь Василь Володимирович – народився у 1979 р. у м. Прилуки Чернігівської області. У 2001 р. закінчив газонафтопромисловий факультет Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу за спеціальністю "Видобування нафти та газу". 

З 2001 по 2020 роки працював у наукових підрозділах Українського науково-дослідного інституту природних газів ДК "Укргазвидобування" від інженера-технолога ІІІ категорії до керівника відділу та в департаменті моніторингу та планування геолого-технологічних заходів АТ «Укргазвидобування». В період 2009-2015 рр по сумісництву старший викладач кафедри видобування нафти, газу та конденсату Національного технічного університету «ХПІ».

Автор понад 15 наукових друкованих праць та керівник понад 30 наукових рукописних праць.

 

 

Заступник голови ДКЗ з рудних, нерудних та твердих горючих корисних копалин

Карли  Вадим Енверович народився 06.08.1960р. у м. Томськ. Закінчив геоло-горозвідувальний факультет Московського геологорозвідувального інституту та отримав кваліфікацію гірничого інженера-геолога у 1983р. Основна спеціалізація пошуки та розвідка родовищ рідкісних та радіоактивних елементів, додаткова - морська геологія.

Розпочав трудову діяльність геологом на наземній перевірці аерогеофізичних аномалій  на Далекому Сході, потім працював на видобутку золота на Навоійському ГМК. З 1988 року почав робити в КП «Кіровгеологія», де в різні роки працював на посадах від геолога до головного геолога підприємства. Має досвід у проведенні робіт з прогнозування, пошуків та розвідки родовищ урану, титану, золота, рідкісних елементів. будівельної сировини, води. Є автором та співавтором декількох звітів та наукових статей.

Працював на залізорудних підприємствах Кривого Рогу. Приймав участь у розробці та реалізації ряду закордонних гірничо-геологічних проектів. З 2018 року був директором видобувного підприємства. Має звання «Почесний розвідник надр», нагороджений медалями В.І. Лучицького та Л.І. Лутугіна, у 2018 році отримав Грамоту Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».

 

Начальник управління нерудних корисних копалин, підземних вод та інформаційних технологій в геології Державної комісії України по запасах корисних копалин

Нецький Олексій Владиславович, народився у 1982 р. у м. Полтава. Закінчив геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005).

Працював техніком у відділі охорони підземних вод Інституту геологічних наук НАН України, інженером у відділі геологічних вишукувань Українського державного науково-дослідного проектного інституту цивільного сільського будівництва “УкрНДІпроцивільсільбуд”.

Нагороджений медаллю В.І. Лучицького. Автор понад 25 наукових праць, із них більше 5 монографій. Напрями наукових досліджень: геологія родовищ корисних копалин, інженерна геологія, медична геологія, економічна геологія, гідрогеологія.

 

 

Начальник управління горючих та рудних корисних копалин Державної комісії України по запасах корисних копалин

Литвинюк Станіслав Федорович, народився у 1982 р. на Буковині. Закінчив геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2007 р. закінчив аспірантуру в Інституті геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України. В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Геохімія”. З 2010 р. – співробітник Державної комісії України по запасах корисних копалин. Автор понад 20 наукових праць та інструкцій ДКЗ. Напрями наукових досліджень: геологія рудних родовищ корисних копалин, класифікаційні системи корисних копалин, методика геологорозвідувальних робіт та геолого-економічної оцінки.