(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Запрошуємо вас надсилати свої пропозиції, рекомендації та ідеї щодо удосконалення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр для подальшого їх обговорення в рамках Круглого столу "Нагальні зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр".

Надсилайте свої пропозиції на електронні адреси office@dkz.gov.ua, conf@dkz.gov.ua до 30 вересня 2023 року.

Перейти на сайт конференції

МАКРОЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ

Державна комісія України по запасах корисних копалин опублікувала монографію Г.І. Рудька, О.І. Бондаря "Макроекологія України", присвячену актуальним екологічним проблемам навколишнього середовища України. 

В монографії розглянуто макроекологічні проблеми, виконано їх ранжування відповідно до стану макроекосистем, оцінено їх вплив на розвиток України. Вивчено сучасний макроекологічий стан держави, демографічні чинники та їх вплив на макроекологічну ситуацію в Україні, оцінено екологічні загрози й ризики та їх наслідки для демографічних, міграційних, урбанізаційних процесів в Україні.

Досліджено вплив енергетичної галузі на стан навколишнього природного середовища, а також розробки родовищ корисних копалин як чинника екологічних проблем України, спрогнозовано екологічну ситуацію в державі, окреслено сценарії розвитку України та шляхи подолання екологічної кризи, розглянуто основні екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення. 

Для екологів, геологів, політиків, географів, економістів та широкого загалу читачів.
Рудько Г.І. , Бондар О.І. Макроекологія України / За ред. Г.І. Рудька. – Київ–Чернівці: Букрек, 2020. – 520 с.

 

Відзиви:
FileDescription
Download this file (01_Vasiliy_Petruk.pdf)ВідзивВасиль Петрук, д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України, директор інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету
Download this file (02_Kovakenko_Frolov.pdf)ВідзивІ.Л. Коваленко, завідувач кафедри Технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», доктор технічних наук, професор. Л.А. Фролов, доцент кафедри Технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», кандидат технічних наук, доцент.
Download this file (03_Pavlyuk.pdf)ВідзивМ. Павлюк, директор ІГГГК НАН України, академік НАН України.
Download this file (04_Chernichenko.pdf)ВідзивГ.О. Черниченко, зав.кафедрою раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища Маріупольського державного університету, д. екон. наук, проф., заслужений працівник освіти України.
Download this file (05_Portnov_Isatayeva.pdf)ВідзивВ.С. Портнов, доктор технических наук, профессор кафедры ГРМПИ, КарТУ, Ф.М. Исатаева, доктор Ph.d кафедры ГРМПИ, КарТУ
Download this file (06_Rumynin.pdf)ВідзивДиректора Санкт-Петербургского отделения Института геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН член-корр. РАН Румынина В.Г.
Download this file (07_Molnar.pdf)ВідзивЗавідувача кафедри географії та туризму Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, Йосипа Молнара.