(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ

Державна комісія України спільно з Інститутом геологічних наук України опублікувала монографію "Нафтогазоносність імпактних структур України" (автори Багрій І.Д., Гожик П.Ф., Рудько Г.І. та ін.), в якій викладено матеріали та результати комплексних приповерхневих структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічних досліджень (СТАГГД), виконаних з метою оцінки перспектив нафтогазоносності відомих в Україні імпактних структур. Описано теоретичні та прикладні засади системної технології СТАГГД з використанням комплексу тектонічних, морфоструктурних, літолого-стратиграфічних, геофізичних, гідрологічних, термометричних та атмогеохімічних методів.

Охарактеризовано систему критеріїв (структурно-тектонічний, вуглеводневий, температурний, еманаційний, газовий) та особливості формування приповерхневого термо-атмогеохімічного фону нафтогазових родовищ. Наведено опис розроблених авторами методик та інструментального і програмного забезпечення для експресного прогнозування корисних копалин.

Для фахівців в галузі загальної та нафтової геології, тектоніки, геодинаміки.

Нафтогазоносність імпактних структур України / Гол. редактор І.Д.Багрій. - Київ- Чернівці: Букрек, 2018. – 503 с.

Відзиви:
FileDescription
Download this file (1 Ivanova.pdf)ВідзивПровідного наукового співробітника відділу геології вугільних родовищ Інституту геологічних наук НАНУ, д.г.н. Іванової А.В.
Download this file (2 Suyarko.pdf)ВідзивДекана факультету геології, географії, рекреації і туризму, д.геогр.н., проф., академіка Академії наук Вищої школи України Пересадька В.А. та д.г.-м.г., професора, професора кафедри мінералогії, петрографії і корисних копалин, академіка Академії наук Вищої школи України та Української нафтогазової академії Суярка В.Г.
Download this file (3 Yermakov.pdf)ВідзивДиректора Центру еколого-ресурсного відновлення Донбасу ДЕА, к.т.н., доц. Єрмакова В. від 03 січня 2019 р.