(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Запрошуємо вас надсилати свої пропозиції, рекомендації та ідеї щодо удосконалення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр для подальшого їх обговорення в рамках Круглого столу "Нагальні зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр".

Надсилайте свої пропозиції на електронні адреси office@dkz.gov.ua, conf@dkz.gov.ua до 30 вересня 2023 року.

Перейти на сайт конференції

ПРОВАЛИ. ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НАД ГІРНИЧИМИ ВИРОБКАМИ І КАРСТАМИ

Висвітлено закономірності утворення провалів земної поверхні над підземними порожнинами – гірничими виробками і карстовими печерами. Наведено приклади великих провалів, розкрито фізичний механізм утворення провалів на основі вчення про склепіння рівноваги і ядро текучості. Описано механізм утворення провалів над горизонтальними виробками, суцільним виробленим простором і при видобутку корисних копалин через свердловини. Охарактеризовано провали в зонах розвитку гіпсового і соляного карсту. Запропоновано методи досліджень і прогнозування карсту. Дано практичні рекомендації щодо попередження провалів, зокрема шляхом гідравлічного закладання підземних порожнин, висвітлено способи їх рекультивації. Описано досвід моніторингових досліджень у провалонебезпечних зонах.

Для фахівців у галузях гірничої справи, карстології, будівництва, а також для студентів відповідних ВУЗів. 
Рудько Г.І., Гайдін А.М. Провали. Деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами. Київ–Чернівці: Букрек, 2019. 196 с.

 

Відзиви:
FileDescription
Download this file (1_portnov.pdf)ВідзивЗав. кафедрой ГРМПИ Карагандинского государственного технического университета Портнова В.С., к.т.н., ст. преп. ГРМПИ Маусымбаева А.Д.
Download this file (2_proydak.pdf)ВідзивПроректора з наукової роботи Національної металургійної академії України Пройдака Ю.С.
Download this file (3_yakovlev.pdf)ВідзивДиректора ІТГІП НАН України, д.т.н., проф., чл.-кор. НАНУ Трофимчука О.М., гол. наук. співр. ІТГІП НАНУ, д.т.н. Яковлєва О.Є.
Download this file (4_pivnyak.pdf)ВідзивРектора НТУ «Дніпровська політехніка», академіка НАН України Півняка Г.Г.
Download this file (5_ermakov.pdf)ВідзивДиректора Центру еколого-ресурсного відновлення Донбасу Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д.т.н., доц. В. Єрмакова