(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ГІРНИЧОПРОМИСЛОВІ ГЕОСИСТЕМИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: У 2 Т.

Розроблено науково-методологічні і методичні засади конструктивно-географічного дослідження гірничопромислових територій Західного регіону України з метою практичної реалізації заходів, спрямованих на поліпшення стану гірничопромислових геосистем. Обґрунтовано концепцію, підходи та алгоритми ландшафтного аналізу екологічних проблем гірничопромислових територій та обʼєктів. Сформульовано поняття «гірничопромислова геосистема», виокремлено морфологічні одиниці ландшафту та одиниці регіонального рівня, окреслено межі цих геосистем. Обґрунтовано методику геоекологічного дослідження гірничопромислових територій, застосування картографічного і геоінформаційного методів. Проаналізовано особливості організації ландшафтно-техногенних систем районів видобування і збагачення корисних копалин. Розширено й конкретизовано класифікацію гірничопромислових і постмайнінгових геосистем. Досліджено механізми функціонування, динаміки і розвитку гірничопромислових геосистем, зокрема особливості їх виникнення, формування і зникнення. Виявлено закономірності розвитку небезпечних природно-антропогенних процесів у межах гірничопромислових територій. Сформовано конструктивно-географічні основи оптимізації гірничопромислових геосистем як комплексу заходів, спрямованих на відновлення і підвищення їх продуктивності, господарської, природоохоронної та естетичної цінності, на оптимальну реконструкцію і планування сусідніх геосистем. Визначено напрями реалізації оптимізаційних заходів для забезпечення ефективного виконання виробничих функцій (сільсько- чи лісогосподарських), утворення рекреаційних і природоохоронних об’єктів, ревалоризації історичних пам’яток тощо.

Для географів, геологів, екологів, землевпорядників, фахівців гірничодобувної галузі і державного управління та моніторингу, широкого загалу читачів.

Рудько Г.І., Іванов Є.А., Ковальчук І.П. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України: у 2 т. Київ‒Чернівці: Букрек, 2019. Т. 1. с.   ; Т. 2. с.     

 

Відзиви:
FileDescription
Download this file (1_melnyk.pdf)ВідзивД.е.н., проф., завідувача кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Мельника Л.Г., к.е.н., доцента, доцента кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сабадаша В.В. Сумського державного університету.
Download this file (2_pivnyak.pdf)ВідзивРектора, академіка НАН України НТУ «Дніпровська політехніка» Півняка Г.Г.
Download this file (3_portnov.pdf)ВідзивЗав. кафедрой ГРМПИ Карагандинского государственного технического университета Портнова В.С.
Download this file (4_klumovuch.pdf)ВідзивГолови правління НАК «Надра України» Климовича Я.Я.
Download this file (5_kishak.pdf)ВідзивДиректора наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України Кіщак Т.С.
Download this file (6_starostenko.pdf)ВідзивДиректора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна академіка НАНУ Старостенка В.І.