(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Підрахунок запасів нафти і газу

Динамічність наукових, виробничих та правових умов діяльності нафтогазової галузі потребувала оновлення та більш повного висвітлення питань з підрахунку запасів, оцінки ресурсів нафти і газу з урахуванням останніх законодавчих та нормативних документів України, що врегульовують користування надрами. 
У підручнику  відображено теоретичні й практичні питання підрахунку запасів нафти і газу. Наведено класифікацію запасів і ресурсів та її роль у підрахунку запасів нафти і газу. Описано методи підрахунку й перерахунку запасів на різних стадіях вивченості покладів, методичні аспекти підрахунку запасів за допомогою геоінформаційних систем. Розглянуто питання щодо опрацювання звіту з геолого-економічної оцінки нафтових і газових родовищ і подання його в ДКЗ України.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю "Геологія нафти і газу", аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти та широкого кола фахівців із нафтогазової справи.
Підрахунок запасів нафти і газу: підручник / Рудько Г.І., Ляху М.В., Ловинюков В.І., Багнюк М.М., Григіль В.Г. –За заг. ред. доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Г.І. Рудька. – Київ – Чернівці: Букрек, 2016. – 592 с.