(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІДБУЛАСЬ СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: "НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ"
Україна, м. Львів, 29 листопада-1 грудня 2021 р.
29 листопада-1 грудня 2021 р. в м. Львів відбулась Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», організована Державною комісією України по запасах корисних копалин за підтримки Державної служби геології та надр України. 
Метою Конференції було підвищення ролі надрокористування в Україні, розвиток міжнародного співробітництва з питань надрокористування, вирішення питань залучення інвестицій в мінерально-сировинний комплекс держави, обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр; обговорення актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування; проблеми нарощення мінерально-сировинної бази України, визначення  нових напрямів наукових досліджень.
 
Цього року захід проходив, поєднавши онлайн та офлайн-формати у зв’язку з карантинними обмеженнями, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2. 
До роботи Конференції залучилися понад 300 спеціалістів, з них понад 30 докторів та 80 кандидатів наук, провідні фахівці Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геології та геохімії горючих копалин НАН України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, Львівського національного університету ім. І. Франка, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Брестського державного університету імені А.С. Пушкіна Республіки Беларусь, Карагандінського технічного університету Республіки Казахстан, Державної установи "Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України", Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Національної металургійної академії України, Українського геологорозвідувального інституту Державного підприємства "Українська геологічна компанія", представники АТ «Укргазвидобування», ДТЕК Нафтогаз, ДТЕК Енерго, ПрАТ «НАК «Надра України», НДПІ ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Західнадрасервіс», сервісна компанія Ogre Inc. (США), ТОВ «Горизонти», ТзОВ «Інститут «ГІРХІМПРОМ», ПрАТ «Геотехнічний інститут», Асоціації газовидобувних компаній України, Національної асоціації добувної промисловості України, ДП «СКК «Моршинкурорт», ТОВ "Бренд-ВІк ЛТД", ЛМКП "Львівводоканал" та інші представники провідних державних та приватних видобувних та сервісних компаній геологічної, гірничо- та нафтодобувної галузей, органів місцевого самоврядування, надрокористувачі.
Пленарні та секційні засідання проходили під керівництвом Співголови Оргкомітету доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора, голови Державної комісії України по запасах корисних копалин Рудька Георгія Ілліча. 
Конференція проходила в доброзичливій робочій атмосфері.
На Конференції були розглянуті актуальні питання розвитку геологічної галузі України (загалом близько 70 доповідей); були організовані 2  семінари; "Практичне застосування Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй (РКООН) в Україні" та "Геолого-економічна оцінка запасів і ресурсів вуглеводнів за національною класифікацією та перспективи застосування системи управління вуглеводневими ресурсами (Petroleum Resources Management System – PRMS)".
 
Основними тематичними напрямками Конференції були:
 • Реформування сфери використання надр: прозорість, відкритість, доступність;
 • Управління ресурсами корисних копалин для сталого розвитку;
 • Інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України;
 • Методика і практика геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
 • Стратегічні родовища корисних копалин для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави;
 • Критична сировина та перспективи її використання в Україні;
 • Оцінка запасів та ресурсів корисних копалин за класифікаційними системами PRMS і CRIRSCO; 
 • Енергетична незалежність України. Нарощування енергетичного потенціалу держави;
 • Екологічні питання у зв’язку з розробкою родовищ корисних копалин;
 • Використання підземних вод. Переоцінка запасів та ресурсів підземних вод;
 • Відновлювані джерела енергії: стан та перспективи;
 • Декарбонізація та її розвиток в Україні.
 
Учасники конференції одностайно відзначили високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, представлених у доповідях і орієнтованих на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у галузі надрокористування, геології, екології та відновної енергетики; активну участь у роботі конференції та зростаючий інтерес до проблем надрокористування міжнародних компаній; відмічено, що необхідно поглиблювати співпрацю між науківцями та виробництвом.
За результатами проведення Сьомої міжнародної науково-практичної конференції: «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» сформовано збірник наукових матеріалів Конференції, який цього року містить понад 120 тез та розділений на 2 томи.
В своїх доповідях учасники Конференції піднімали питання розвитку єдиної міжнародної нормативно-методичної бази з геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, гармонізації Національної Класифікації України з такими міжнародними системами класифікації ресурсів як PRMS, CRIRSCO, РКООН-2009. 
Запропоновані стратегії розвитку мінерально-сировинної бази України, описаний сучасний стан та перспективні об’єкти для подальшого інвестування.
Здійснений аналіз сучасного стану правового забезпечення владних повноважень у вітчизняній сфері надрокористування щодо управління родовищами корисних копалин та надані пропозиції щодо забезпечення розмежування повноважень у цій сфері.
Зазначено, що Україна володіє потужним вуглеводневим потенціалом надр, тому першочерговим завданням при вирішенні питання енергетичної незалежності України є пошук і розвідка нових родовищ вуглеводневої сировини.
Були розглянуті основні чинники екологічних загроз, спричинені гірничодобувними роботами, запропоновані шляхи мінімізації та ліквідації негативного впливу на довкілля.
У числі обговорюваних тем були перспективи оптимального використання питних і мінеральних підземних вод.
У низці доповідей було розглянуто використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні, зокрема гідротермальної енергії та інших нетрадиційних енергоносіїв, наведено приклади успішних наукових і технічних проектів тощо.
Державна комісія України по запасах корисних копалин щиро дякує всім учасникам за участь у конференції, сподіваємося, що цей захід став для Вас успішною подією, майданчиком для обміну досвідом та ідеями, проведення дискусій, обговорень та побудови нових шляхів та підходів до формування відповідей на виклики, пов’язані з надрокористуванням, місцем зустрічі з потенційними партнерами, дав можливість ознайомитися з наявними можливостями та налагодити тісну співпрацю.