(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Старт масштабних вуглеводневих проєктів, модернізація законодавства та цифровізація сервісів Державної служби геології та надр України

Роль геологічної галузі в розвитку країни важко переоцінити, належне державне управління в галузі геологічного вивчення та використання надр значно підвищує економічну незалежність і безпеку держави.

ДКЗ підтримує політику Держгеонадр на шляху налагодження ефективного діалогу із суб'єктами ринку, залучення інвестицій у розробку українських надр та стратегічного співробітництва з міжнародними організаціями.

Курс Держгеонадр відповідає потребам сьогодення, а модернізація правового поля сприяє розвитку галузі та створює передумови  для  раціонального і ефективного використання  надр.

Бажаємо і надалі дотримуватись обраного курсу та принципів прозорості в своїй діяльності, нульової толерантності до корупції, що є запорукою чіткого, зручного механізму у співпраці бізнесу і влади та підвищує довіру до державних органів.

Переглянути на сайті Держгеонадр