(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

МОНОГРАФІЯ Г.І. РУДЬКА, О.І. БОНДАРЯ "МАКРОЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ" ОТРИМАЛА СХВАЛЬНІ ВІДГУКИ ТА ПОДЯКИ ВІД НАВЧАЛЬНИХ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Державна комісія України по запасах корисних копалин отримала три подяки та один відгук на опубліковану монографію Г.І. Рудька, О.І. Бондаря "Макроекологія України", присвячену актуальним екологічним проблемам навколишнього середовища України.

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" (м. Дніпро) надіслав свій схвальний відгук, в якому відзначив суттєвий вклад даної монографії у розвиток галузі знань з екології та охорони навколишнього середовища, і поповнює перелік якісних вітчизняних видань. Особливо був відмічений авторський підхід до інтерпретації впливу демографічних, міграційних чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх. Запропоновані прогнозні моделі не тільки дозволяють зробити висновки щодо реальної ситуації, але й пропонують реальні заходи з виходу з екологічної кризи. Також висловлена підтримка позиції авторів щодо пріоритету соціально-орієнтованих цілей та завдань з урахуванням збереження екологічної рівноваги.

Колектив та особисто директор Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України висловили подяку за надіслану монографію «Макроекологія України». Монографія поповнила фонд бібліотеки Інституту і буде дуже корисною усім науковцям, геологам, екологам, географам, економістам та аспірантам природничого напряму, хто досліджує і цікавиться оцінкою екологічного стану навколишнього природного середовища загроз й ризиків, екологічними проблеми людства та шляхами їх вирішення.

Маріупольський Державний Університет, а саме кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища надіслала подяку за надіслану їм монографію «Макроекологія України», яка своїм змістом та новизною являється доречною у підготовці висококваліфікованих екологів, геологів, географів. Відзначено велику користь для викладачів та студентів за вмістом і достовірністю інформації, зрозумілістю та змістовністю матеріалу. Також запропонована співпраця з авторами для всебічної допомоги у майбутньому розвитку спеціальності «Екологія» в Маріупольському державному університеті.
Директор інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Заслужений природоохоронець України Василь Петрук також висловив подяку за отриману монографію та підкреслив, що усі роботи, які передані у бібліотеку інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету, вивчають студенти екологи інституту, а також використовують викладачі у процесі навчально-методичної та наукової діяльності.