(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Експертна група з управління ресурсами РК ООН та CRIRSCO підтримує ініціативи ДКЗ щодо застосування критеріїв міжнародних стандартів звітності під час проведення державної експертизи матеріалів ГЕО запасів і ресурсів корисних копалин

Розроблювані у поточний час в Україні реформи в галузі користування надрами спрямовуються на удосконалення умов для діяльності гірничодобувних компаній та залучення інвесторів до гірничодобувної промисловості. Важливою умовою для підвищення привабливості гірничодобувної промисловості України є перехід на міжнародні стандарти звітності про запаси корисних копалин.

У зв’язку із тим, що інвестиційні ризики у проектах з розвідки та розробки родовищ корисних копалин є значними, вимоги інвесторів до достовірності запасів і ресурсів корисних копалин, що передаються у користування, часто передбачають відповідність інформації про запаси корисних копалин найбільш відомим і застосовуваним на практиці міжнародним стандартам (класифікаціям). 

У зв’язку із вищенаведеним ДКЗ надіслало листи членам Експертної групи з управління ресурсами РК ООН та CRIRSCO щодо надання коментарів та методичної допомоги з приводу застосування критеріїв міжнародних стандартів звітності під час проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів і ресурсів корисних копалин України та отримали листи з словами підтримки та пропозицією всебічної допомоги від Голови бюро Експертної групи з питань класифікації ресурсів Європейської економічної комісії ООН, заступника голови Комітету зі сталої енергетики Девіда Макдональда та члена Комітету з міжнародних стандартів звітності про запаси корисних копалин (CRIRSCO) Роджера Діксона.

 

Dear Dr. Rudko,

It is very good to hear from you and of the great progress that you are making in the use and application of the UNFC within Ukraine.

The Expert Group, the Bureau and I are very happy to provide you with assistance in reviewing your work.  We have always been very pleased with theUkraine's support and willingness to work with the Expert Group and look forward to continue progress together towards the goal of assisting in the achievement of the UN Sustainable Development Goals.

Regards,
David G MacDonald
Chair, Expert Group on Resource Management

 

Шановний докторе Рудько,

Мені було дуже приємно отримати від вас листа і дізнатись про великий прогрес, якого ви досягаєте у використанні та застосуванні РКООН в Україні.

Експертна група, Бюро та я дуже раді надати Вам допомогу в розгляді Вашої роботи. Ми завжди були дуже задоволені підтримкою та готовністю України співпрацювати з Експертною групою та сподіваємось продовжувати спільну працю у напрямку сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН.

З повагою,
Девід Г. Макдональд
Голова експертної групи з управління ресурсами

 

 

Dear Heorhii, 
good to hear from you again. Hope you and your family are well in these difficult times.
The use of the UNFC and the CRIRSCO aligned codes should be seen as complimentary. UNFC is used for management of national inventories or endowment, the CRIRSCO aligned Codes are used  when investment is required through stock exchanges.
International mining companies obviously prefer to use CRIRSCO standards for making investment decisions.
A total of 14 countries have now joined CRIRSCO and several are expected in the near future including China.
If you need assistance in joining CRIRSCO please do not hesitate to contact me.
I enjoyed your book on reporting of resources and reserves in Ukraine.

Regards
Roger Dixon

Дорогий Георгію,
приємно було почути вас знову. Сподіваюся, у вас і вашої родини все добре у ці важкі часи.
Використання співставлених кодів РКООН та CRIRSCO є похвальним. РКООН використовується для управління національними запасами або фондами, коди за CRIRSCO використовуються, коли інвестиції потрібно залучити через фондові біржі.
Очевидно, що міжнародні гірничодобувні компанії надають перевагу використанню стандартів CRIRSCO для прийняття інвестиційних рішень.
Зараз до CRIRSCO приєднались 14 країн, і найближчим часом очікується ще декілька, включаючи Китай.
Якщо вам потрібна допомога у приєднанні до CRIRSCO, будь ласка, не соромтеся зв’язуватися зі мною.
Мені сподобалась ваша книга про звітність про ресурси та запаси в Україні.

З повагою,
Роджер Діксон