(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ПРОВАЛИ. ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НАД ГІРНИЧИМИ ВИРОБКАМИ І КАРСТАМИ

Державна комісія України по запасах корисних копалин опублікувала монографію Рудька Г.І., Гайдіна А.М. «Провали. Деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами», в якій узагальнено знання про фізичний механізм утворення провалів за різних умов: над горизонтальними і суцільними гірничими виробками, над карстовими печерами.

В основу вирішення завдань покладено вчення про ядро текучості, яке є кінцевою фазою утворення склепіння рівноваги. Встановлено зв’язок між розмірами, формою і глибиною підземної порожнини й відповідними параметрами провалів земної поверхні. 

Висвітлено закономірності утворення провалів земної поверхні над підземними порожнинами – гірничими виробками і карстовими печерами. Наведено приклади великих провалів, розкрито фізичний механізм утворення провалів на основі вчення про склепіння рівноваги і ядро текучості. Описано механізм утворення провалів над горизонтальними виробками, суцільним виробленим простором і при видобутку корисних копалин через свердловини. Охарактеризовано провали в зонах розвитку гіпсового і соляного карсту. Запропоновано методи досліджень і прогнозування карсту. Дано практичні рекомендації щодо попередження провалів, зокрема шляхом гідравлічного закладання підземних порожнин, висвітлено способи їх рекультивації. Описано досвід моніторингових досліджень у провалонебезпечних зонах.