(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

9-Й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ З ЕНЕРГЕТИКИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

12 листопада 2018 року в Києві під егідою Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй розпочав роботу 9-й Міжнародний форум з енергетики для сталого розвитку, під час якого провідні фахівці з усього світу розглядають питання Сталої енергетики та шляхів досягнення Цілей сталого розвитку ООН у майбутньому. Міжнародні форуми з енергетики в інтересах сталого розвитку є щорічними заходами, що організовуються п’ятьма Регіональними комісіями ООН з 2010 року.


Нові підходи до управління стратегічно важливою (критичною) сировиною є вирішальними для сталого розвитку.

Більшість низьковуглецевих технологій, таких як відновлювана енергетика, виробництво акумуляторних батарей, ядерна енергетика, ефективне використання енергії та технології уловлювання та зберігання вуглецю потребують великої кількості стратегічно важливої (критичної) сировини.

Виступ голови Державної комісії України по запасах корисних копалин Г.І. Рудька на сесії «Критична сировина для сталих енергетичних систем»Виступ голови Державної комісії України по запасах корисних копалин Г.І. Рудька на сесії «Критична сировина для сталих енергетичних систем»

Поточні обговорення стосовно критичної мінеральної сировини зосереджені в основному на аналізі попиту. Однак, на думку експертів, що взяли участь у роботі семінару, присвяченого Критичній сировині для сталих енергетичних систем, потрібні всебічні консультації, які б стосувалися ресурсної бази, попиту, виробництва та постачання критичної сировини. 

Також необхідно розглянути соціально-економічні, екологічні аспекти та технологічні проблеми, які пов’язані з виробництвом і постачанням критичної сировини. Таким чином, нагальною справою є інтегрований глобальний підхід до управління, виробництва та використання урану і критичної мінеральної сировини.

Семінар був організований ЄЕК ООН, Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та Державною комісією України по запасах корисних копалин. Експерти з різних країн і міжнародних організацій ділилися своїми поглядами та досвідом щодо ідентифікації, видобутку та використання критичної сировини, такої як рідкісноземельні елементи та уран. 
Голова ДКЗ Г.І. Рудько, головний перекладач О.В. Парфимович Голова ДКЗ Г.І. Рудько, головний перекладач О.В. Парфимович Трикутник управління критичною мінеральною сировиною "люди–планета–процвітання" надає тим, хто приймає рішення, кращу технічну рекомендацію щодо можливостей та переваг використання ресурсів. 

"Рамкова класифікація ресурсів Організації Об'єднаних Націй (РКООН) дозволяє всебічно розглянути питання, пов'язані з ресурсами, необхідними для сталого розвитку. Розширення її як інструменту управління ресурсами до Системи управління ресурсами Організації Об'єднаних Націй (СУООН), дасть можливість запровадити нові механізми для оцінки як кількісних, так і соціально-економічних факторів ресурсного потенціалу для критичних сировинних ресурсів" – зазначив у своєму виступі, що відкривав сесію, присвячену Критичній сировині для сталих енергетичних систем, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин Г.І. Рудько.  

Учасники Тренінгу з застосування Рамкової класифікації ООН для сталого управління ресурсамиУчасники Тренінгу з застосування Рамкової класифікації ООН для сталого управління ресурсами

Шляхи до процвітання за допомогою управління критичними ресурсами вимагають більш глибокого розуміння впливу на землю, на навколишнє середовище, а також проблем, пов’язаних зі здоров’ям працівників і населення, які зазнають шкоди від виробничих об’єктів.

«Багато країн виявили зацікавленість до зміцнення свого підходу відносно стійкого управління ресурсами», – зазначив директор ЄЕК ООН Скотт Фостер. «Ми готові підтримати всі такі запити щодо прийняття РКООН-СУООН, щоб переосмислити управління ресурсами таким чином, який буде придатним для вирішення невизначеності майбутнього».

15 листопада 2018 р. відбувся Тренінг з застосування Рамкової класифікації ООН для сталого управління ресурсами, організований в рамках проекту UNDA "Інтегроване управління енергетикою та водними ресурсами в підтримку сталого розвитку в Південно-Східній Європі та Центральній Азії". 

Виступ заступника начальника управління горючих та рудних корисних копалин С.Ф. Литвинюка в рамках Тренінгу з застосування Рамкової класифікації ООН для сталого управління ресурсамиВиступ заступника начальника управління горючих та рудних корисних копалин С.Ф. Литвинюка в рамках Тренінгу з застосування Рамкової класифікації ООН для сталого управління ресурсами

Оцінка та управління ресурсами на базі Рамкової класифікації ресурсів Організації Об'єднаних Націй (РКООН) стала незамінним аспектом сталого розвитку з часу прийняття Програми розвитку до 2030 року.

Оцінка енергетичних та водних ресурсів з використанням структури РКООН та використання даних та інформації для формулювання політики та прийняття стратегічних рішень особливо важлива для майбутніх політиків і керівників.

Тренінг проводився міжнародними експертами і був зосереджений на покращенні знань національних експертів щодо відповідної для кожної країни найкращої практики збору та моніторингу національних даних про енергетичні та водні ресурси. 

Представники ДКЗ презентували доповідь щодо використання Рамкової класифікації Організації Об’єднаних Націй (РКООН) для мінеральних ресурсів та підземних вод в Україні. Україна санкціонувала використання РКООН як основи для управління національними ресурсами з 1997 року. З того часу ця система добре працювала в Україні при виконанні функцій управління ресурсами, а у вересні 2018 р.  Україна внесла зміни в свою національну Класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр для її узгодження з останньою версією РКООН. Ці поправки роблять Класифікацію України такою, що повністю відповідає міжнародним стандартам та співставляється на глобальному рівні та охоплює управління всіма ресурсами, необхідними для сталого розвитку.

Учасники форуму: заступник начальника відділу В.В. Бала, голова ДКЗ Г.І. Рудько, головний перекладач О.В. ПарфимовичУчасники форуму: заступник начальника відділу В.В. Бала, голова ДКЗ Г.І. Рудько, головний перекладач О.В. ПарфимовичУчасники форуму: доцент Інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка І.В. Віршило, заступник начальника управління С.Ф. Литвинюк, начальник управління О.В. Нецький, заступник голови В.Г. Григіль, начальник управління В.І. ЛовинюковУчасники форуму: доцент Інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка І.В. Віршило, заступник начальника управління С.Ф. Литвинюк, начальник управління О.В. Нецький, заступник голови В.Г. Григіль, начальник управління В.І. Ловинюков

Досягнення України щодо впровадження РКООН як основи для управління національними ресурсами високо оцінене експертами не лише ЄЕК ООН, але й фахівцями з багатьох інших країн. Особливо цікавий цей досвід був для представників держав, які знаходяться в процесі співставлення своїх національних систем класифікації з РКООН.