(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ДКЗ завершено формування звіту "Аналіз та узагальнення результатів експертизи матеріалів підрахунку запасів корисних копалин за 2017 рік"

Державною комісією України по запасах корисних копалин завершено формування звіту "Аналіз та узагальнення результатів експертизи матеріалів підрахунку запасів корисних копалин за 2017 рік" у трьох томах загальною кількістю 1871 сторінка (1 том – 586 ст., 2 том – 596 ст., 3 том – 689 ст.).

У 2017 році робота Державної комісії України по запасах корисних копалин була зосереджена на виконанні геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин відповідно до поданих замовниками матеріалів. За кількістю виконаних експертиз з геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин та проведених засідань колегії ДКЗ (454), 2017 рік – період вкрай інтенсивної роботи з матеріалами користувачів надр.

Найбільшу кількість об'єктів з метою виконання геолого-економічної оцінки подано по родовищах (ділянках надр) нерудної сировини для будівництва (220 родовищ, 59 % від загальної кількості), також значна питома вага матеріалів геолого-економічної оцінки по родовищах підземних вод (70 родовищ, 15 % від загальної кількості), вуглеводневої сировини (61 родовище (ділянка надр), 13 % від загальної кількості). Проведено державну експертизу 28 родовищ неметалічних (неметаловмісних) корисних копалин різних напрямів застосування, 10 родовищ рудних корисних копалин, 19 родовищ твердих горючих корисних копалин (вугілля, торф). 

Переважна кількість геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин проведена за кошти користувачів надр, питома вага геологорозвідувальних робіт на родовищах корисних копалин, виконаних за кошти державного бюджету, є дуже незначною. Як правило, це родовища, що тривалий час розвідувались за рахунок державного бюджету, а потім за договорами про спільну діяльність, були передані на відповідних умовах приватним користувачам надр або родовища, що експлуатуються комунальними підприємствами (водоканали). Переважна більшість родовищ повторно оцінювалась (переоцінювалась) як на виконання умов законодавства щодо проведення кожні 5 років експлуатації родовища повторної геолого-економічної оцінки запасів родовищ корисних копалин так і з метою зменшення податкового навантаження відповідно до Податкового кодексу України.

Відповідно до результатів повторної геолого-економічної оцінки ДКЗ приймала рішення щодо обґрунтування раніше розвіданих і затверджених запасів у відповідність до вимог Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Уряду України в 1997 році. При цьому для Державного балансу запасів і ресурсів корисних копалин України відбувалась ревізія запасів та їх актуалізація відповідно до сучасного законодавства та фактичного стану надрокористування.

У звіті наведена детальна інформація про експертизу матеріалів геолого-економічної оцінки всіх видів родовищ корисних копалин, які розглянуті в ДКЗ за поточних період та виконано порівняльну оцінку із станом оцінки запасів і ресурсів надр у минулі роки. 

Треба відмітити значне зменшення кількості об'єктів з геолого-економічної оцінки вугільних родовищ, які перебувають на тимчасово окупованій території. 

ДКЗ виконане науково-тематичне дослідження щодо екологічного стану геологічного середовища в межах впливу вугільних родовищ. Матеріали викладені в монографії "Екологічна безпека вугільних родовищ України" (за ред. Г.І. Рудька. – Київ–Чернівці: Букрек, 2016. – 608 с.). Мета виконаних досліджень – найбільш повна узагальнена інформація щодо геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин за поточний період з метою використання Департаментом державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної служби геології та надр України та іншими підрозділами Держгеонадр, податкових органів тощо.