(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ЄЕК ООН З КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН UNECE RESOURCE CLASSIFICATION WEEK 2018

23-27 квітня 2018 р. у м. Женева, Швейцарія в рамках Тижня управління ресурсами відбулася Дев’ята сесія експертної групи ЄЕК ООН з класифікації запасів і ресурсів корисних копалин. 

На заході були присутні 350 експертів із Європи, Африки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки. Серед них представники секретаріату Європейської економічної комісії ООН і робочих груп з розвитку окремих напрямів Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй ресурсів (далі – РКООН), представники крупних видобувних і фінансових корпорацій, представники державних структур, приватних компаній, науковців тощо.

24 квітня відбулась робоча нарада по РКООН, на якій обговорено стан розвитку Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй ресурсів (РКООН) і яким чином ця система класифікації може допомогти урядам, промисловості, інвесторам і міжнародним організаціям відповісти на майбутні виклики в сфері сталого освоєння енергетичних і мінеральних ресурсів.

Учасники були проінформовані про зміни у секторах енергетики та видобування мінеральної сировини внаслідок впливу різних глобальних мегатрендів та технологічного прогресу. Поява нових стратегій, підходів та моделей, що змінюють структуру виробництва, споживання, систем транспортування та доставки ресурсів, обумовлює необхідність розробки сучасних і уніфікованих способів управління енергетичними та сировинними потоками. Була розглянута роль РКООН у підвищенні ефективності системи управління ресурсами, включаючи екологічні показники.

Доповідь делегації ДКЗ «Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин України 
(адаптація до РКООН-2009)»

Окремої уваги заслуговували напрями, що стосувались ролі і розвитку РКООН для забезпечення Цілей Сталого Розвитку (Sustainable Development Goals); забезпечення гендерної рівності, зокрема, в видобувних галузях; подальший розвиток РКООН та її окремих напрямів (відновлювана енергетика, антропогенні ресурси тощо).

Зліва направо: Георгій Рудько (голова ДКЗ), T. Chualaowanich, (Бюро мінеральних ресурсів, Тайланд),  Carolina Coll (Робоча група з комунікацій ЕЄК ООН), Aaron Johnson (Американський інститут професійних геологів, США), Viktor Badaker (виконуючий обов'язки регіонального представника з енергетичних питань Комітету усталеної енергетики ЕЄК ООН), Bianca Neumann (стажер, ЄЕК ООН), David MacDonald (голова експертної групи ЄЕК ООН з класифікації запасів і ресурсів корисних копалин), Charlotte Griffiths (головний спеціаліст з економічних питань Комітету усталеної енергетики ЕЄК ООН), Harikrishnan Tulsidas (співробітник з економічних питань РКООН Комітету усталеної енергетики ЕЄК ООН)

Делегація ДКЗ у складі голови Г.І. Рудька, та начальника управління нерудних корисних копалин, підземних вод та інформаційних технологій в геології О.В. Нецького представили доповідь під назвою «Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин України (адаптація до РКООН-2009)», що розміщена на офіційному сайті ООН за посиланням https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/unfc_egrc/egrc9_apr2018/27.04/6_Rudko_R.pdf. Результати роботи української делегації щодо викладеної тематики обговорювались після доповіді й отримали схвальні відгуки учасників Заходу.

Державною комісією України по запасах корисних копалин розроблена Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України відповідно до Рамкової класифікації ООН викопних запасів і ресурсів енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН-2009), яка подана на розгляд Кабінету Міністрів України. Затвердження цієї Класифікації є важливим кроком для ефективного функціонування класифікаційної системи України у світлі інтеграції в світову економічну модель, з метою покращення інвестиційного клімату у сфері надрокористування.