(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Екологічна безпека прибережної зони Керченського півострова

Державна комісія України опублікувала монографію Г.І. Рудька, О.І. Бондаря, С.Г. Білявського «Екологічна безпека прибережної зони Керченського півострова» за ред. проф. Г.І. Рудька, в якій висвітлений розвиток та вплив сучасних чинників екологічної безпеки в межах узбережжя і прибережних вод Керченського півострова, визначено умови їх формування, оцінено стан екологічного контролю, розроблено шляхи вдосконалення екологічної політики.

Детально проаналізовано й узагальнено геоекологічну та біоекологічну інформацію з великої кількості наукових публікацій, наукових і виробничих звітів по району досліджень, виконано польові геоекологічні дослідження та обстеження, відібрано й проаналізовано проби поверхневих і підземних вод, визначено джерела, типи й обсяги антропогенних забруднень повітря, ґрунтів, природних вод, вивчено й оцінено сучасний стан екологічного контролю в районі, класифіковано чинники екологічної безпеки за ступенем екологічного ризику, дані узагальнено та обґрунтовано.

Це дало змогу розв’язати важливу наукову проблему – вперше для цього району оцінити та вдосконалити управління формуванням чинників екологічної безпеки прибережної зони Керченського півострова, що має практичне значення для екологічно збалансованого розвитку узбережжя.