(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Екологічна безпека родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні

Державна комісія України опублікувала монографію Г.І. Рудька, В.Г. Григіля, Г.В. Сімаченко «Екологічна безпека родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні» за ред. проф. Г.І. Рудька, в якій проаналізовано перспективи видобутку сланцевого газу в різних країнах світу й виконано огляд вивченості проблеми екологічної безпеки під час розробки родовищ сланцевого газу в Україні та світі.

На прикладі Олеської та Юзівської площ охарактеризовано геологічні передумови та екологічні загрози, перспективи видобутку та екологічні наслідки розробки сланцевого газу, розкрито технологічні особливості, стадійність освоєння родовищ сланцевого газу та застосування технології гідророзриву пласта, диференційовано вплив розробки родовищ сланцевого газу на навколишнє природне середовище, наведено головні чинники екологічної небезпеки в межах перспективних на нетрадиційний газ регіонів України, окреслено шляхи мінімізації ризиків забруднення підземних вод внаслідок видобування сланцевого газу. Наведено методику оцінки ресурсів газу сланцевих товщ.