(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

РОДОВИЩА БУРШТИНУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

Враховуючи величезний попит на бурштин і продукти його переробки, а також збільшення кількості заявок на оформлення прав на користування надрами з метою геологічного вивчення і видобування бурштину Державною комісією України по запасах корисних копалин було підготовано та видано монографію Г.І. Рудька та С.Ф. Литвинюка «Родовища бурштину України та їх геолого-економічна оцінка».

У пропонованій авторами праці виконано комплексний аналіз палеогеографічних умов формування, геологічної будови та поширення покладів бурштину; наведено їх геолого-промислову характеристику; розглянуто правові, теоретичні й методичні аспекти з геолого-економічної оцінки родовищ і проявів бурштину. Особливу увагу автори приділили екологічним наслідкам видобування бурштину та шляхам їхнього подолання.

Монографію рекомендовано для геологів, науковців, фахівців, які займаються проблемами родовищ корисних копалин, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.