(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ІНТЕРВ’Ю ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ГЕОРГІЯ РУДЬКА ВИДАННЮ «УРЯДОВИЙ КУР’ЄР»

8 серпня 2017 р. на шпальтах газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» надруковано інтерв’ю голови ДКЗ, доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Рудька Георгія Ілліча «Державне управління надрами — важлива сфера національної безпеки країни», в якій йдеться про важливість збереження Державної комісії України по запасах корисних копалин, як важливої установи в системі державного управління надрами.

Упродовж десятиліть ДКЗ здобуває авторитет у країні й на міжнародній арені, співпрацює з міжнародними та національними організаціями у галузі розвитку єдиної нормативно-методичної бази з геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, бере активну участь у створенні Міжнародної рамкової класифікації ООН та розробці глобального коду звітності щодо запасів та ресурсів корисних копалин. 

Також важливим аспектом управління надрами залишається державна експертиза запасів корисних копалин, як інструмент забезпечення раціонального комплексного використання надр, навколишнього природного середовища та охорони прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Надзвичайно важливо ці напрацювання не лише зберегти, а й примножити, оскільки держава  має точно знати, яку кількість корисних копалин розвідано, їх якість, ринкову вартість та ефективність використання. Спрощення цих процедур є небезпечним не лише для економіки країни, а й може призвести до негативних екологічних наслідків. Державне управління використанням своєї мінерально-ресурсної бази та її розвитком додає Україні авторитету в міжнародній спільноті й бізнесі.

З повною версією інтерв’ю ви можете ознайомитись на сайті «Урядового кур’єру» за посиланням: https://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/profesor-akademik-akademiyi-girnichih-nauk-ukrayin/