(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДКЗ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (ДКЗ) – ШЛЯХ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

Реформи в галузі користування надрами, що впроваджуються у даний час в Україні, спрямовані на вдосконалення умов діяльності компаній гірничодобувної промисловості та залучення інвесторів. Важливою умовою для підвищення привабливості гірничодобувної промисловості України є перехід на міжнародні стандарти звітності про запаси корисних копалин.

За роки своєї діяльності, починаючи з 1994 р., Державна комісія України по запасах корисних бере активну участь у розробці нормативно-методичної бази для техніко-економічної оцінки ефективності розробки родовищ корисних копалин у ринкових умовах господарювання з урахуванням міжнародного досвіду. ДКЗ здійснює науково-технічне співробітництво з міжнародними організаціями, які беруть участь у створенні глобального кодексу звітності з користування надрами на підставі єдиної класифікації запасів і ресурсів корисних копалин.

У зв'язку із тим, що інвестиційні ризики у проектах з розвідки та розробки родовищ корисних копалин є значними, вимоги інвесторів до достовірності запасів і ресурсів корисних копалин, що передаються у користування, часто передбачають відповідність інформації про запаси корисних копалин найбільш відомим і застосовуваним на практиці міжнародним стандартам (класифікаціям).

Загальновизнаним здобутком є те, що завдяки роботі ДКЗ, Україна першою з країн колишнього СРСР адаптувала національну класифікацію запасів та ресурсів корисних копалин до Міжнародної Рамкової класифікації ООН для викопних енергетичних та мінеральних ресурсів (далі – РКООН). 

Розроблена ДКЗ Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр (далі – Класифікація України) затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 432.

В результаті аналізу основних принципів та підходів, покладених в основу державних (національних) та міжнародних класифікацій запасів і ресурсів корисних копалин в 2012 р. ДКЗ було опубліковано монографію "Національні та міжнародні класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації", яка викликала значний інтерес не тільки серед вітчизняних, але й закордонних фахівців.

Компанією Шелл був здійснений переклад цієї монографії на англійську мову, що дозволило підкреслити на міжнародному рівні важливість участі України у роботі комісій з розробки й апробації проектів інструктивних вказівок і специфікацій до РКООН для ВВС і ТКК, зокрема на основі прямих контактів із SPE і CRIRSCO; підготовці нормативно-методичних матеріалів, що забезпечують гармонізацію цих класифікацій з національною класифікацією України. В подальшому, високо оцінивши рівень публікації, Центр оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Міністерства земель і ресурсів КНР зробив переклад монографії на китайську мову.

В опублікованій ООН офіційній доповіді Спеціальної групи експертів Європейської економічної комісії ООН за 2005 рік відзначено, що "Україна є першою країною з членів Європейської Економічної Комісії ООН, яка на державному рівні адаптувала Рамкову Класифікацію ООН для викопних енергетичних та мінеральних ресурсів завдяки роботі Державної комісії України по запасах корисних копалин".

Під час здійснення науково-технічної діяльності з експертизи запасів корисних копалин ДКЗ виконує зіставлення та погодження таксонів Класифікації України з класифікаційними таксонами шаблону CRIRSCO для твердих копалин, а для запасів нафти і газу – з класифікаційними таксонами SPE (PRMS). Таким чином, ДКЗ створила умови для зіставлення і переведення запасів корисних копалин, підрахованих і оцінених за цими класифікаційними системами. Розроблення схем зіставлення таксонів класифікацій та узгодження їх з CRIRSCO й SPE має відкрити для підприємств видобувного комплексу України можливість оцінювати промислове значення своїх мінерально-сировинних баз за Класифікацією України й переводити їх до класифікацій, які використовують провідні міжнародні інституції.

ДКЗ плідно співпрацює з міжнародними та національними організаціями, що працюють над створенням глобальної нормативно-методичної бази з виконання геолого-економічної оцінки та звітності про запаси родовищ корисних копалин.Найбільш плідним є науково-методичне співробітництво ДКЗ із Спеціальною групою експертів Європейської Економічної Комісії ООН з класифікації енергетичних та мінеральних ресурсів і запасів корисних копалин, а також Цільової групи експертів ООН з шахтного метану Комітету з усталеної енергетики Європейської Економічної Комісії ООН.

На запрошення Відділу усталеної енергетики Європейської Економічної Комісії ООН делегація ДКЗ щороку приймає участь у роботі Тижня Класифікації ресурсів ЄЕК ООН, що проходить в Палаці Націй м. Женева (Швейцарія).

7-масесія Експертної Групи Європейської економічної комісії ООН з питань класифікації запасів та ресурсів корисних копалин, м. Женева, 2016 8-ма сесія Експертної групи ЄЕК ООН з класифікації запасів і ресурсів корисних копалин UNECE RESOURCE CLASSIFICATION WEEK 2017, м. Женева
   

Презентації делегації України стосовно геолого-економічної оцінки запасів і ресурсів корисних копалин України та Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй запасів і ресурсів енергетичних і мінеральних корисних копалин як інструменту гармонізації провідних світових класифікацій (на прикладі України)викликали бурхливий інтерес і були сприйняті геологічною спільнотою як корисні для подальшого розширення застосування РКООН-2009. 

Загалом за роки своєї діяльності Державна комісія України по запасах корисних копалин була неодноразово відзначена схвальними листами та подяками.
У липні 2009 р. Україну відвідала делегація Цільової Групи Експертів ЄвропейськоїЕкономічної Комісії (далі – ЦГЕ ЄЕК ООН) у складі її провідних членів бюро. Метою візиту стало вивчення досвіду ДКЗіз застосування РКООН для підрахування та звітності про запаси і ресурси всіх видів корисних копалин. Відбулося Спільне засідання експертно-технічної ради ДКЗ таЦГЕ ЄЕК ООН з розгляду досвіду застосування Класифікації Україні, адаптованої до РКООН.

Також досвід ДКЗу практичному застосування РКООН для підрахунку і обліку запасів усіх видів кориснихкопалин булопрезентованоу грудні 2009 р. на регіональному Семінарі ЦГЕ ЄЕК ООН для країн Центральної АзіїКавказу і Монголії, що відбувся в м. Алмати Республіки Казахстан.Діяльність ДКЗ у цьому напрямку була визнана фахівцями країн регіону як значне досягнення, щозаслуговує на вивчення і впровадження в умовах регіону.

Семінар ЦГЕ ЄЕК ООН для країн Центральної Азії Кавказу і Монголії, м. Алмати,
Республіки Казахстан, 2009

У червні 2015 р. делегація ДКЗ на запрошення Центру оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Міністерства земель і ресурсів Китайської Народної Республіки взяла участь у "Китайсько-Українському Семінарі з Класифікації Ресурсів: Стан, Зіставлення і Застосування".

У ході заходу були обговорені питання управління запасами і ресурсами корисних копалин України та Китаю, адаптація досвіду використання української Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, зокрема трипорядкового коду, що є основою класифікації, до умов надрокористування та геологічного вивчення родовищ вуглеводнів та мінеральної сировини Китаю, стан, перспективи і досвід розробки геолого-економічної оцінки перспективних ресурсів сланцевого газу.

Головуючі на Китайсько-Українському Семінарі:
Г.І.Рудько (голова ДКЗ) і ДжангДавей
(директор Центру оцінки запасів і ресурсів
Міністерства земель і ресурсів КНР)
Загальне фото учасників 
Китайсько-Українського Семінару
   

Підготовані делегацією ДКЗ доповіді сприйняті геологічною спільнотою Китаю як корисні для подальшого розширення застосування РКООН-2009. 
У квітні 2017 року в м. Київ за ініціативи Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України та Центру оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Міністерства земель і ресурсів Китайської Народної Республіки відбувся українсько-китайський семінар з класифікації ресурсів та запасів корисних копалин: стан та перспективи. 

Впродовж семінару провідні фахівці ДКЗ України та Центру оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Китаю виступили з доповідями, обмінявшись практичним досвідом у питаннях управління запасами та ресурсами корисних копалин у Китаї та Україні, особливостями національних класифікації запасів і ресурсів корисних копалин у порівнянні з міжнародними системами (РКООН-2009, PRMS, CRIRSCO), напрацюваннями щодо співставлення та гармонізації національних систем класифікації запасів та ресурсів корисних копалин з міжнародними стандартами. Китайська делегація ознайомилася з науковими, методичними і навчальними виданнями ДКЗ України, в тому числі переведеними на англійську і китайську мови.

За результатами семінару було підписано Меморандум про співпрацю між Державною комісією України по запасах корисних копалин та Центром оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Міністерства земель і ресурсів Китайської Народної Республіки, а також ініційовано роботу над спільною монографією по застосуванню РКООН в Китаї і Україні на конкретних прикладах родовищ корисних копалин.  

Українсько-китайський семінар з класифікації ресурсів та запасів корисних копалин:
стан та перспективи, м. Київ, 2017

Загалом, починаючи з 2003 року ДКЗ прийняла участь у більш ніж 130 наукових заходах, близько 60 з яких – закордоном.
Науково-технічне співробітництво ДКЗ із міжнародними організаціями сприяє, підвищенню іміджу нашої держави на Міжнародній арені, сприяє закріпленню авторитетуДКЗ, як організації, яка зробила свій внесок до створення Міжнародної Рамкової класифікаціїООН і продовжує брати активну участь у розробці Глобального коду звітності щодо запасів і ресурсів корисних копалин.

На сьогодні ДКЗ є організацією, відомою і визнаною на міжнародному рівні. Комісіяспівпрацює з відповідними організаціями провідних країн світу та ООН в галузі імплементації уРКООН-2009 до загальносвітового застосування.

Цей напрям робіт вимагає постійного контролю та уваги з боку нашої країни, так яквведена в дію РКООН-2009 постійно удосконалюється і до неї адаптуються всі найбільшпоширені класифікаційні системи світу, у тому числі: класифікації сімейства CRIRSCO (у т.ч.JORC) для твердих корисних копалин, SPE (PRMS) – для вуглеводнів, класифікація Китаю таінші.

Діяльність ДКЗ, як інституту компетентних осіб, вписується в рамки законодавчої бази України у сфері надрокористування і може бути адаптована до правових умов у інших країнах з урахуванням національногозаконодавства.