(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ СЕМІНАР З КЛАСИФІКАЦІЇ РЕСУРСІВ ТА ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

21–23 квітня 2017 року в м. Київ за ініціативи Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України та Центру оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Міністерства земель і ресурсів Китайської Народної Республіки відбувся українсько-китайський семінар з класифікації ресурсів та запасів корисних копалин: стан та перспективи. 

Тема семінару: Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин України та Китаю у співставленні з Рамковою класифікацією Організації Об’єднаних  Націй та міжнародними системами управління мінеральними ресурсами.

Впродовж семінару провідні фахівці ДКЗ України та Центру оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Китаю виступили з доповідями, обмінявшись практичним досвідом у питаннях управління запасами та ресурсами корисних копалин у Китаї та Україні, особливостями національних класифікації запасів і ресурсів корисних копалин у порівнянні з міжнародними системами (РКООН-2009, PRMS, CRIRSCO), напрацюваннями щодо співставлення та гармонізації національних систем класифікації запасів та ресурсів корисних копалин з міжнародними стандартами. 

Китайська делегація ознайомилася з науковими, методичними і навчальними виданнями ДКЗ України, в тому числі переведеними на англійську і китайську мови.

За результатами семінару було підписано Меморандум про співпрацю між Державною комісією України по запасах корисних копалин та Центром оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Міністерства земель і ресурсів Китайської Народної Республіки, а також ініційовано роботу над спільною монографією по застосуванню РКООН в Китаї і Україні на конкретних прикладах родовищ корисних копалин.  

Проведення українсько-китайського семінару є важливим кроком на шляху до зростання міжнародної діяльності України у сфері надрокористування, посилення  українсько-китайського співробітництва у розвитку теоретичних положень міжнародних класифікацій запасів та ресурсів корисних копалин.