(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

ВОСЬМА СЕСІЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ЄЕК ООН З КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН UNECE RESOURCE CLASSIFICATION WEEK 2017

Голова ДКЗ України Г.І. Рудько разом з В.І. Ловинюковим та О.В. Цибульською прийняли участь у ВОСЬМІЙ СЕСІЇ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ЄЕК ООН З КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, що відбулася у м. Женева, Швейцарія 25–28 квітня 2017 р.  

Г.І. Рудько представив дві доповіді, що викликали жвавий інтерес з боку учасників семінару. Перша з них на тему "Національна класифікація України як інструмент комерційної оцінки родовищ корисних копалин за міжнародними стандартами" торкалася актуальних проблем застосування сучасної класифікації запасів та ресурсів корисних копалин України та РКООН-2009. Друга доповідь була присвячена огляду результатів "Проведення українсько-китайського семінару з класифікації ресурсів та запасів корисних копалин: стан та перспективи", що відбувся в м. Київ 21-23 квітня 2017. Проведення даного заходу було відзначено головою Експертної Групи РКООН Девідом МакДональдом як важливий внесок у розвиток Рамкової Класифікації ООН та її гармонізації з іншими системами управління ресурсами корисних копалин.  

РКООН є інструментом для впорядкованої й узгодженої класифікації та ефективного управління добувної та енергетичної діяльності. РКООН-2009 нині діє для твердих корисних копалин, нафти і газу, урану і торію, відновлюваних джерел енергії, геотермальної енергії, а також проектів із закачування для геологічного зберігання СО2. Значного прогресу було досягнуто у розширенні застосування РКООН для відновлюваних енергетичних ресурсів, в тім числі біоенергетики та сонячної енергії, гідро- та вітрової енергетики. Також розпочато роботи із застосування РКООН до антропогенних ресурсів.

Під час дискусій протягом тижня було представлено оновлену інформацію про сучасний статус Рамкової Класифікації ООН для Викопних Енергетичних та Мінеральних Ресурсів 2009 (РКООН). Було надано можливість для всіх учасників висловити ідеї про те яким чином можна ще більше розширити застосування Класифікації у світі з метою управління ресурсами в контексті забезпечення програми сталого розвитку.