(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля

Державна комісія України по запасах корисних копалин спільно з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу опублікували монографію Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України у двох томах. 

У монографії розкрито важливі проблеми екологічного стану довкілля Західного регіону України. Обґрунтовано науково-методичні засади конструктивної екології, доведено її практичне значення,  запропоновано конструктивно-екологічну територіальну модель екологічної безпеки та сталого розвитку Землі, Європейського Союзу, Карпатського Єврорегіону, держави Україна, її Західного регіону.

Розглянуто й проаналізовано динаміку, умови, характер техногенного навантаження на геологічне середовище і геоморфосферу Західного регіону України, закономірності та ризики розвитку екзогеодинамічних процесів. Описано особливості районування, наведено відповідні карти ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у зв’язку з розвитком карсту і зсувів, висвітлено систему моніторингу небезпечних геологічних процесів, методичні основи й технічні засоби її організації, етапи створення. Наведено основи управління та інженерного захисту процесонебезпечних територій, розкрито базові принципи Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Схарактеризовано методологічні засади геоекологічного районування, запропоновано нову стратегію екологічної безпеки, збалансованого використання природних ресурсів та еколого-технологічну модель захисту навколишнього середовища. Розроблено комп’ютеризовану систему екологічної безпеки з кореляцією захворюваності населення з екологічним станом усіх компонентів довкілля міської території. Оцінено екологічний стан територій впливу нафтогазових родовищ і перспективних площ видобутку сланцевого газу, запропоновано концепцію системи медико-геологічного моніторингу.
 
Для геологів, екологів, науковців, фахівців які займаються екологічними проблемами, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.