(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх використання

Державна комісія України опублікувала монографію Г.І. Рудька, В.Ю. Петришина «Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх використання» за ред. проф. Г.І. Рудька, в якій схарактеризовано сучасний стан мінеральної бази і ступінь опошукованості Передкарпатського соленосного басейну, викладено історію геологічного розвитку, особливості галогенезу й соленосність Передкарпатського прогину, розглянуто закономірності розміщення родовищ кам’яної та калійних солей, виконано прогнозну оцінку їх ресурсів.

На прикладі Калуського гірничопромислового району розкрито сучасний стан, інженерно-геологічні умови, проведено моделювання екологічної небезпеки, запропоновано методологію вирішення проблем стабілізації екологічної ситуації цього району. Проаналізовано методику пошуків і розвідки солей в Передкарпатському регіоні, дано геолого-економічну оцінку соляних родовищ. 

Для відновлення й розвитку калійної промисловості в нашій державі потрібно розширити сировинну базу, раціонально її використовувати на основі відновлення промислового потенціалу підприємств галузі (модернізація технологічних ліній) і впровадження економічно доцільних технологій експлуатації родовищ за жорсткого підтримання екологічної рівноваги.